Doe het zelf!

Aan een klas (of een groep kinderen van die grootte) leg ik uit hoe een goede poppenkast werkt. Het is voor kinderen vanaf groep 6. Ik laat ze oefenen en vraag de anderen wat er goed gaat en wat fout. Ik begin met een klein poppenkastje en eindig met het gezamenlijk uitbeelden van een bekend sprookje. Meer dan de helft van de deelnemers is zelf actief in de workshop. De anderen worden er voortdurend bij betrokken. We werken met poppen die ik zelf meebreng en leggen de nadruk op het spelen, de beweging en wat de poppen bij het publiek teweeg kunnen brengen. Ook de grote en de kleine oefenpoppenkasten heb ik zelf opgebouwd, zodat tijdens de workshop geen tijd verloren gaat met ‘gedoe’.